Carregant...
  • Envieu-nos un selfie amb el patrimoni !
Envieu-nos un selfie amb el patrimoni !

14/05/2019

Envieu-nos les vostres Selfies via Facebook, Twitter, Instagram abans del 30 de Maig. Vegeu detalls a sota

L’Avenç de Cornellà, Associació pel patrimoni històric i la cultura enguany celebra el  25è aniversari  de  la  seva  constitució.  Amb aquest  motiu, fa una crida a la ciutadania a presentar les seves millors selfies amb el patrimoni històric de Cornellà.

Una selecció de les millors imatges rebudes formarà part de l’exposició sobre el patrimoni de Cornellà organitzada per L’Avenç i que tindrà lloc al Palau de Can Mercader a partir del Juny de 2019.

TEMA DE LES SELFIES:

Huaran de ser originals i inédites, individuals o col·lectives i hauran de tenir necessàriament com a objecte de fons alguna de les 29 peces del patrimoni que figuren en el plànol desplegable.

PRESENTACIÓ DE LES OBRES:

Les obres s’hauran de fer arribar a l’Avenç abans del 30 de Maig de 2019 mitjançant la seva publicació a Instagram, Twitter o Facebook esmentant el compte oficial de L’Avenç @avenccornella i amb l’etiqueta #25delAvenç. Alternativament, també les podeu enviar al correu electrònic: correu@lavencdecornella.cat. S’acceptaran un màxim de 6 obres per autor.

_____________________________________________________

BASES:

L’Avenç de Cornellà, Associació pel patrimoni històric i la cultura enguany celebra el  25è aniversari  de  la  seva  constitució.  Amb aquest  motiu, fa una crida a la ciutadania a presentar les seves millors selfies amb el patrimoni històric de Cornellà d’acord amb les següents bases.

Una selecció de les millors imatges rebudes formarà part de l’exposició sobre el patrimoni de Cornellà organitzada per L’Avenç i que tindrà lloc al Palau de Can Mercader a partir del Juny de 2019.

1.-REQUISITS DELS PARTICIPANTS:

La participació està oberta a qualsevol cornellanenc/a, sense necessitat de tenir experiència professional i sense restriccions d’edat.

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

2.-TEMA DE LES FOTOGRAFIES:

Mitjançant una bona dosi de creativitat i unes imaginatives i expressives selfies (autorretrats), els participants haureu de mostrar quina és la vostra relació amb el patrimoni: l’ús que en feu, el que us agrada, els sentiments o records que us evoca, etc.

Igualment, podeu posar el focus d’atenció en la deixadesa i degradació que pateixen algunes peces del catàleg de patrimoni a través d’unes selfies més crítiques i originals.

Per trobar el marc ideal per a les vostres composicions, podeu escollir entre les 29 peces catalogades que figuren en el desplegable o en el web de L’Avenç.

3.-PRESENTACIÓ DE LES OBRES:

Les obres es poden fer arribar fins el 30 de Maig de 2019 mitjançant la seva publicació a Instagram, Twitter o Facebook esmentant el compte oficial de L’Avenç @avenccornella i amb l’etiqueta #25delAvenç. Alternativament, també les podeu enviar al correu electrònic: correu@lavencdecornella.cat.

S’acceptaran un màxim de 6 obres per autor.

4.-REQUISITS DE LES IMATGES:

Les fotografíes hauran  de  ser  originals de l’autor que la publica, inèdites  i  actuals. Poden acompanyar-se d’un breu text o d’un títol.

Les selfies podran ser individuals o col·lectives: en elles pot aparèixer l’autor/a sol/a o amb més gent. Amb la participació i publicació de les selfies en les xarxes socials de L’Avenç s’entén que tots els integrants de la fotografia han autoritzat la pública difusió de la seva imatge.

L’organització es reserva la facultat de rebutjar aquelles selfies o textos que incompleixin les característiques anteriors, així com les que siguin discriminatòries. Qualsevol imatge allunyada de la temàtica demanada o qualsevol contingut obscè, violent, ofensiu, incendiari o difamatori serà motiu d’eliminació de les xarxes socials de L’Avenç sense avís previ.

5.-PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els participants cedeixen gratuïtament a l’Avenç de Cornellà, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, és a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d’autor, i per tot l’àmbit territorial universal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació, amb finalitats no lucratives.

En conseqüència, L’Avenç podrà utilitzar els drets de propietat intel·lectual adquirits, sense dret per part de les persones participants de percebre cap compensació addicional.

Els drets morals dels autors queden preservats.

6.-EXPOSICIÓ I PUBLICACIÓ DE LES OBRES:

L’Avenç, es reserva el dret d’utilitzar les selfies presentades en les seves activitats, com ara exposicions, o difondre-les a través de xarxes socials, webs, cartells o altres i, si s’escau, incloure-les en alguna de les seves publicacions, esmentant-ne els autors o la procedència. La presentació de les selfies implica l’acceptació d’aquestes bases i, en conseqüència, la cessió dels drets d’explotació.

L’Avenç de Cornellà, Associació pel patrimoni històric i la cultura.

Cornellà, 07 de Maig de 2019.L'Avenç de Cornellà

La nostra missió és la defensa del patrimoni arquitectónic, històric i cultural de la ciutat de Cornellà.

L'Avenç de Cornellà

Segueix-nos a les xarxes!