Privadesa
 

- Les dades facilitades pels usuaris podran quedar recollides en fitxers, que es conservaran i tractaran d'una manera confidencial, d'acord amb la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el responsable dels quals és l'Avenç de Cornellà, i la finalitat dels quals és només de suport al soci.

- Els interessats podran exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada amb el nom i cognoms , amb les instruccions precises per a aquest efecte a:

 
 
correu electrónic correu@lavencdecornella.cat
 
 
o a l'apartat de correus: 308 de Cornellà