MENÚ INICIAL
 
edificis catalogats-protegits

Can Tirel

Masia de S. XVII-XVIII

 

situada a l'Avinguda de Can Corts, del barri del Fatjó

MENÚ EDIFICIS

Situada al costat de la via de la Renfe, en el barri Fatjó, entre el camí de la Destraleta i el ferrocarril.
Possiblement era una masoveria que depenia de Can Corbs, avui desapareguda.

Actualment ha estat rehabil·litada per --, i el seu ús serà --