MENÚ INICIAL
 
edificis catalogats-protegits

Familiar Cinema Titan

any 1926

 

situat al carrer Rubio i Ors 184

CENTRE TITAN
 
Al carrer Rubió i Ors cantonada amb Verge de Montserrat trobem l'edifici, que fou construit el 1926 segons projecte de l'arquitecte municipal Marín Espinosa, actualment en reformes per a inquivir-hi una biblioteca
La seva torre circular (pinacle), de vint metres d'alçada, mostra la seva clara relació al Noucentisme.
MENÚ