MENÚ LLIBRES EDITAS
 

República, Revolució i Guerra és un estudi sobre la societat cornellanenca durant el període republicà. Anys en què es desvetllaren, a remolc de les llibertats democràtiques, moltes de les energies covades i reprimides durant els anys de la Dictadura. L'associacionisme econòmic i sindical, així com l'activitat i objectius dels diversos partits polítics, oferiren un marc de participació ciutadana en favor de fer de Catalunya, des del republicanisme i l'autonomisme, un país avançat. Procés dissortadament interromput el juliol de 1936 per l'aixecament militar encapçalat del general Franco que capgirà la realitat cornellanenca. Transformacions socials i econòmiques de caràcter revolucionari en el marc d'una sobtada substitució dels valors i costums culturals fins aleshores dominants, paral·leles al sorgiment de noves exigències i sofriments: l'aportació de cornellanencs als fronts bèl·lics i el creixent deteriorament de les condicions de vida de qui restà a Cornellà.