MENÚ LLIBRES EDITATS
 

 

Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat. Apunts de quatre dècades del barri aplega un seguit d'articles signats per ciutadans i ciutadanes de Cornellà de Llobregat que aporten informació i reflexió sobre diversos àmbits temàtics referits a Sant Ildefons des dels orígens del barri a la realitat més immediata i actual. L'estudi de la tipologia urbanística amb què fou planificat i construït l'exposició acurada dels dèficits de tota mena que hi van haver de patir els primers residents, formació i evolució de l'associacionisme, les celebracions de la Festa Major del Pilar, etc, se'ns presenten des de la perspectiva del rigor analític en la redacció dels continguts i, alhora, des del sentiment de qui, amb major o menor intensitat, com a ciutadà de Cornellà, ha participat en el projecte comú de construir una comunitat cornellanenca integrada i una ciutat de que puguem sentir-nos orgullosos.

 

 
     
ENRERA