MENÚ LLIBRES EDITATS

Set anys d'Ajuntament Franquista a Cornellà de Llobregat narra l'experiència i el protagonisme d'un ciutadà de Cornellà esdevingut tinent d'alcalde d'un Consistori de la dictadura. La sincera i honrada exposició per part de l'autor dels fets viscuts fa que no s'amaguin les contradiccions que s'establien en aquelles persones que, malgrat llur posicionament ideològics personals allunyats dels del Règim, optaren per participar en l'administració municipal cridats per la necessitat de contribuir a resoldre els enormes dèficits de la ciutat. El text, alhora, ens introdueix en els “cuines” de la política local d'aquells anys d'extraordinari creixement demogràfic i urbanístic que de manera tan determinant ha condicionat el nostre present.

 
   
ENRERA