El Canal i el pont de Camí de les Sardanes, amb can Corts al fons. Dibuix. Antoni Galicia
 
 

El Canal amb el pont del Terraplè del Sanson i el pont de can Corts on entrava en mina

 
 
El camí de serveis del Canal com a recorregut de curses populars, a prop de can Corts. 1956.
col·lecció Maria Mercè Garcia Batista
 
 
El Canal i la desviació d'aigua de la Llana. 1945. Església de Santa Maria en construcció.
col·lecció família Ramon Llobera
 
 
El Canal i l'església de Santa Maria acabada, des del pont de can Tirel. 1954. col·lecció Gaudenci Cordero Tarabuella
 
 
El Canal després de sortir en mina de la finca de can Corts. can Tirel, La Llana, Forn del Vidre, can Trabal,
i tornar a soterrar-se. 1957. col·lecció Florenci Vila
 
 
El pont del ferrocarril sobre el Canal abans del pont de la carretera d'Esplugues
 
 
El Canal a l'alçada del camp de futbol de la via fèrria abans de l'aqüeducte de la «essa»
que permetia el pas de les aigües que baixaven del torrent de la Riereta
 
 
Capbussada a l'alçada del camp de futbol. col·lecció Florenci Vila
 
 
El Canal a Can Rosés. col·lecció Florenci Vila
 
 
El Canal a can Rosés i la construcció de l'avda dels Alps. 1994. col·lecció Jordi Llarguès
 
 
 
El Canal, la passera de can Rosés, la desviació de l'aigua cap el salt de la fàbrica, abans del camí de Vil·la Júlia,
Colònia Rosés i les cases de la al obrir l'actual avda dels Alps. 1994. col·lecció Jordi Llarguès
 
 
 
El Canal a l'alçada de can Llarguès. 1986. col·leció Jordi Llarguès
 
 
 

El Canal des del pont de Quitllet, amb la torre de la Miranda al fons. 1957. col·lecció Ramon Cuscó Marigó

 
 
El Canal amb el pont de Quitllet, la torre de la Miranda i blocs de Sant Ildefons al fons
 
 
 

La volta de totxo del pont de can Mercader, avui tapat pel nou accés de dalt al parc

 
 
 
El Canal a l'alçada de la Rambla Solanes, amb la torre de la Miranda i blocs de Sant Ildefons al fons
 
 
 
El Canal actualment, a l'alçada de la Rambla Solanes. 2014
 
 
 
El Canal a l'actualitat i el pont de Conflent a tocar de la Rambla Solanes,

l'únic pont que es conserva en el seu estat original, al límit del terme de l'Hospitalet