Carregant...

Notícies

  • Mercat de Sant Ildefons

    >>> Mercat de Sant Ildefons

  • Fotografia 1

    >>> Fotografia 1

  • Fotografia 2

    >>> Fotografia 2

Mercat de Sant Ildefons

14/06/2022

Un edifici emblemàtic de la ciutat

Sovint s’escolta com a crítica que, quan es parla del patrimoni històric de la ciutat, quasi sempre  es fa referència a edificis situats al centre o part baixa de Cornellà i s’oblida que la trama urbana de la ciutat, a dalt i a baix, va consolidar-se a finals dels seixanta i primers dels setanta. Així, els barris del Pedró, Gavarra i Sant Ildefons formen part de la nostra història contemporània. Per aquest motiu, l’Avenç fa temps que ha posat sobre la taula la necessitat de protegir, d’una o altra manera,  més elements històrics –edificis, façanes, volums i espais lliures– que avui configuren i fan inèdit el nostre paisatge urbà.

Un element privilegiat i no protegit del patrimoni local és l’edifici del mercat de Sant Ildefons, un dels primers serveis amb què es va dotar el barri, quan Construcciones Españolas S.A. es limitava a construir i vendre habitatges, oblidant la seva obligació de dotar a cada un dels cinc sectors del barri de tots els serveis necessaris. Així, va haver de ser el mateix Ajuntament el que, al final dels anys seixanta, va iniciar els tràmits per a construir el mercat tot encarregant-ne el projecte (Il·lustració 1) a l’arquitecte Alfredo Fernàndez Sànchez.
Es tracta d’un edifici d’un important valor arquitectònic, d’influència postracionalista, que destaca per la seva coberta de formigó vist, amb formes piramidals invertides suportades per pilars. El formigó configura una estructura potent, massissa i grisa (Fotografia 2), de 3.400 m2, que es complementa a la façana amb una tribuna de vidre concebuda funcionalment per ubicar-hi una llar d’infants i un restaurant, si bé finalment va ser ocupada per altres serveis municipals. La construcció té en el subsol un altre pis dedicat als magatzems de les parades i a les càmeres frigorífiques.
El mercat va ser inaugurat el 15 de desembre de l’any 1970 i des de llavors va constituir la centralitat del barri per la situació, pel prestigi i pel servei bàsic que li van donar les més de 250 parades que aplega (Fotografia 3).
La façana inicial de l’edifici va ser, però, profundament alterada quan posteriorment es van construir les botigues externes del costat sud-oest de l’edifici, unes construccions on s’apleguen comerços de diferents productes, sobretot tèxtils, que complementen l’oferta del mercat però distorsionen els paràmetres del projecte original i la unitat configurativa que li donen el protagonisme de les piràmides invertides. Més tard, l’any 2011, encara es va construir al costat esquerre de la façana un nou edifici que no té res a veure constructivament amb l’edifici del mercat. Malgrat aquests afegits l’edifici manté un alt valor conceptual que caldria respectar i recuperar per a la millora cultural d’un barri mal concebut, mal edificat i maltractat per l’especulació urbanística.L'Avenç de Cornellà

La nostra missió és la defensa del patrimoni arquitectónic, històric i cultural de la ciutat de Cornellà.

L'Avenç de Cornellà

Segueix-nos a les xarxes!